Boekgegevens
Titel: Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Almelo: W. Hilarius Wzn, 1905 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 948
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200076
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalbeheersing
Trefwoord: Vreemde woorden, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
Nu de leerlingen, dank zij de leerplichtwet, wat langer de school
bezoeken en wat geregelder schoolgaan, komt het mij zeer gewenscht
voor, dat zij de uitspraak en de beteekenis leeren kennen van de uit-
heemsche woorden, die in zulk een groot aantal in onze taal zijn op-
genomen.
Heel vaak gebeurt het bij 't lezen, dat de leerlingen — zelfs de
beste — voor zoo'n vreemd woord blijvefi ophouden. Ze durven niet
verder, uit vrees het verkeerd uit te spreken. En, als ze het uitspreken,
komt het er vaak ook wonderlijk uit. Dit werkt zeer storend.
Om die reden heb ik dit werkje samengesteld, waarin zooveel mo-
gelijk alle uitheemsche woorden zijn opgenomen, die in 't dagelijksch
gesprek en in dag- en weekbladen voorkomen.
't Boekje is eenigszins ingericht als de eerste boekjes voor 't aan-
leeren van vreemde talen. Het bevat reeksen van woorden om van
buiten te leeren, een groot aantal taaloefeningen om ze van pas te
brengen, en daartusschen een aantal leeslessen met een groot aantal
uitheemsche woorden, die de leerlingen vlot moeten leeren lezen.
Voor leerlingen, die alleen de lagere school bezoeken, schijnt mij een
werkje als dit onmisbaar; anders staan ze later verlegen met de schrijf-
wijze, de uitspraak en de beteekenis van al die uitheemsche woorden.
't Is m. i. veel beter, dat de leerlingen een boekje als dit doorwerken,
dan dat zij een ä twee jaren wat Fransch leeren. Hier leeren ze de
uitheemsche woorden kennen en gebruiken, die in 't Nederlandsch zijn
opgenomen, en daaraan hebben ze voor hun leven wat. In de Fransche
boekjes daarentegen leeren ze eene massa woorden, die hun later niet