Boekgegevens
Titel: Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Almelo: W. Hilarius Wzn, 1905 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 948
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200076
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalbeheersing
Trefwoord: Vreemde woorden, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
artikelen d.i. gewilde, gemakkelijk verkoopbare
waren. Tot dezelfde familie behoort ook courier of
beter koerier d.i. renbode. De Fransche naam voor
courant is journaal, dat dagblad of dagboek be-
teekent. Vandaar de naam journalist d.i. dag-
bladschrijver.
Ook de personen, die aan eene courant werkzaam
zijn, dragen bijna allen uitheemsche namen. De
bestuurder van de courant noemt zich directeur,
de opsteller of schrijver heet redacteur; de druk-
kers noemen zich typografen, naar 't woord type =
drukletter; de verbeteraar van de gedrukte stukken
of drukproeven heet corrector, naar 't woord cor-
rect = nauwkeurig. De beheerder van de ontvang-
sten en uitgaven heet de administrateur; de in-
zender van nieuAvsberichten of berichtgever wordt
correspondent genoemd; de verslaggever van ver-
gaderingen, verkoopingen, enz. heet reporter.
Alleen de uitgever van de courant blijft zich met
zijn Nederlandschen naam vergenoegen.
Wie eene courant voor eenigen tijd bestelt, of
er op inteekent, heet een abonné of abonnent.
Men abonneert zich op de courant of neemt een
abonnement d.i. men verbindt zich de courant
te ontvangen en — te betalen.
Tot zoover de personen. Met de zaken is 't niet
anders. Eenvoudige dingen met eenvoudige namen
worden met vreemde woorden aangeduid. Eene be-
kendmaking of kennisgeving heet eene advertentie
of annonce; geschiedt die van wege de overheid,
dan heet ze publicatie (bericht aan het publiek
of het volk.) Een opstel of stuk over 't een of