Boekgegevens
Titel: Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Almelo: W. Hilarius Wzn, 1905 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 948
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200076
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalbeheersing
Trefwoord: Vreemde woorden, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
transporteeren in pla,ats van overbrengen, batig
saldo in plaats van voordeelig slot, nihil voor nul.
Verder spreekt men van debiteur in plaats van
schuldenaar, crediteur voor schuldeischer. Men
koopt a contant (met dadelijke betaling) of op
crediet d. i. in vertrouwen (dat het later betaald
wordt). In plaats van korting bij prompte (dade-
lijke) betaling betaling spreken de kooplui van
disconto.
Een koopman handelt alleen of in compagnie
(in vereeniging) met een of meer personen. Die
personen heeten compagnons of handelsgenooten.
Sommige winkeliers hebben de waren in depot (in
bewaring). Ze zijn depothouders; ze verkoopen de
waren voor hunne leveranciers en krijgen per-
centen van den verkoop.
Onze oude benamingen van maten en gewichten
zijn ook door uitheemsche vervangen: kop of kan
door liter, ons door hectogram, enz. Maar dat is
een voordeel, daar de meeste beschaafde volken ook
het decimale (tiendeelige) stelsel met ongeveer
dezelfde benamingen hebben aangenomen. In het
internationaal verkeer — verkeer tusschen de
naties of volken — levert dit een groot gemak op.
Oef. 25. Ak oef 1.
Oef. 26. Verbind de stoffelijke bijv. naamw. uit de
eerste rij met de zelfst. naamw. loit de tweede rij tot
passende uitdrukkingen.
Papieren
Kartonnen
vazen,
knoopjes.