Boekgegevens
Titel: Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Almelo: W. Hilarius Wzn, 1905 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 948
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200076
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalbeheersing
Trefwoord: Vreemde woorden, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
Illustreeren, illumineeren. Men — een verhaal
door teekeningen of plaatjes. Bij feestelijke gelegen-
heden — men straten en pleinen.
Resideeren, reciteeren. De leerling — een fraai
gedicht. De gouverneur-generaal van Oost-Indië —
te Buitenzorg.
Uitheemsche woorden.
III.
Ook in den handel zijn heel wat uitheemsche
woorden in omloop. Gedeeltelijk komt dit daar
vandaan, dat de handelaars, vooral de groothande-
laars — de grossiers — handel drijven met het
buitenland, en van de Franschen, Engelschen, Itali-
anen e. a. vele woorden hebben overgenomen.
De grossiers spreken van import en export,
van importeeren en exporteeren in plaats van
in- en uitvoer, van in- en uitvoeren. Verzenden
heet bij hen expedieeren en verzending expeditie.
In den handel spreekt men steeds van bruto- en
netto-gewicht in plaats van ruw en zuiver gewicht,
terwijl het gewicht der emballage (verpakking)
tarra genoemd wordt.
Eene rekening heet eene nota en de prijzen aan-
geven heet noteeren. Een bewijs van betaling heet
quitantie en een bewijs van ontvangst heet reçu.
Verder gebruiken de kooplui bij de rekeningen eene
massa (groot aantal) vreemde woorden: debet in
plaats van schuldig, totaal in plaats van geheel,