Boekgegevens
Titel: Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Almelo: W. Hilarius Wzn, 1905 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 948
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200076
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalbeheersing
Trefwoord: Vreemde woorden, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
villa's met ba Icons en warandes, en mooie bloem-
perken en volières in den tuin.
Gebouwen.
In eene groote stad zijn vele en velerlei ge-
bouwen : oude en nieuwe, ouderwetsche en nieuw-
modische, lage en hooge (van twee of meer verdie-
pingen). In het midden der stad zijn de huizen
doorgaans het hoogst.
Voor het gemeentebestuur is er een stad- of raad-
huis. Voor vreemdelingen zijn er hotels, waann ze
kunnen huisvesten. Aan de open tafels in die hotels
kunnen ze eten. Ook zijn er spijshuizen, koffiehuizen
en bierhuizen. Voor de kooplieden is er eene beurs.
Aan de haven zijn pakhuizen. Voor de gezamenlijke
soldaten is er eene kazerne en een ziekenhuis. Voor
het onderwijs zijn er vele scholen, een gymnasium,
eene handwerks- of ambachtsschool en in enkele
steden ook eene hoogeschool. Hier en daar zijn
ook inrichtingen (scholen) voor blinden, doofstommen
of stompzinnigen. Meestal is er ook een museum
van oudheden en schilderijen. Voor groote mannen
uit het verleden zijn hier en daar gedenkteekenen
opgericht. Op pleinen ziet men hier en daar open
koepeltjes voor den verkoop van melk, versnaperingen,
enz. Langs de tramwegen zijn koetshuizen. Voor
het slachten van vee heeft men iïi groote steden
een slachthuis.
Aan den buitenkant van de stad ziet men fraaie