Boekgegevens
Titel: Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Almelo: W. Hilarius Wzn, 1905 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 948
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200076
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalbeheersing
Trefwoord: Vreemde woorden, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
stemming of onder handgeklap als leden aangenomen.
De onderwerpen, op de lijst der werkzaamheden
geplaatst, worden achtereenvolgens behandeld. Daarna
doet een der leden een voorstel. Door den onder-
secretaris wordt daarop eene wijziging ingediend. Na
eenige besprekingen — voor en tegen — wordt het
gewijzigde voorstel aangenomen. De beheerder der
boeken deelt mede, dat er nieuwe boeken zijn ont-
vangen, die hij bij de leden zal laten rondgaan. Een
brief van den burgemeester wordt voor kennisgeving
aangenomen. Een der oudste leden wordt onder
toejuiching tot eerelid benoemd. Daarna wordt de
vergadering gesloten.
Oef. ]0. Uit de vergelijking van de twee voorgaande
lessen ziet ge, dat het ook wel zonder uitheemsche
woorden kan. ISchrijf de woorden van dezelfde heteekeim
naast elkaar en leer ze van huiten.
Vüorb. president — voorzitter,
absent — afwezig.
Oef. 11. Afschrijven en van buiten leeren.
de bal — bolvormig lichaam. Mv. ballen,
het bal — danspartij. Mv. bals.
de fortuin — het geluk.
het fortuin — vermogen, rijkdom.
de hof — tuin met boomen.
het hof — paleis des konings; rechtbank.