Boekgegevens
Titel: Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Almelo: W. Hilarius Wzn, 1905 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 948
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200076
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalbeheersing
Trefwoord: Vreemde woorden, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
saldo van ƒ15. Verleden jaar was er een nadeelig
saldo van ƒ 3,50. Er wordt eene cororaissie benoemd
om de rekening en de quitantiën na te zien. De
jaarlijksche contributie der leden wordt door den
bode opgehaald. Twee personen worden bij accla-
matie als leden aangenomen. De onderwerpen, op
de agenda geplaatst, worden successievelijk be-
handeld. Daarna doet een der leden een voorstel.
Door den vice-secretaris wordt daarop een amen-
dement ingediend. Na eenige discussie wordt het
geamendeerde voorstel aangenomen. De bibliothe-
caris deelt mede, dat er nieuwe boeken zijn ont-
vangen, die hij bij de leden zal laten circuleeren.
Eene missive van den burgemeester wordt voor
notificatie aangenomen. Een der oudste leden
wordt onder applaus tot honorair lid benoemd.
Daarna wordt de vergadering gesloten.
In eene vergadering.
De vergadering wordt door den voorzitter geopend.
Is deze afwezig, dan leidt de onder-voorzitter de
bijeenkomst. De secretaris leest de aanteekeningen
(een beknopt verslag) der vorige vergadering. De
penningmeester geeft verslag van den toestand der
geldmiddelen. Er is een overschot van 15 gulden.
Verleden jaar was er een te-kort van drie en een
hal ven gulden. Er wordt eene commissie benoemd
om de rekening en de bewijzen van betaling na te
zien. De jaarlijksche bijdrage der leden wordt door
den bode opgehaald. Twee personen worden zonder