Boekgegevens
Titel: Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Almelo: W. Hilarius Wzn, 1905 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 948
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200076
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalbeheersing
Trefwoord: Vreemde woorden, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
De eerste en beste leerling eener klasse wordt de
primus genoemd. De eerste en voornaamste persoon
van eene vergadering heet de premier. In 't bij-
zonder wordt de eerste minister aldus genoemd.
Een zang- of muziekstukje voor één persoon heet
een solo, voor twee personen een duo of duet, voor
drie personen een trio.
Sommige geschriften worden in duplo d. i. in
tweetallen opgemaakt. Het tweede geschrift of het
afschrift heet een duplicaat. Een tweegevecht heet
een duel.
Een drietal is een trits, terwijl triple drievoudig
beteekent. Dit woord komt o. a. voor in triple
alliantie d. i. drievoudig verbond.
Is een vel papier onopgevouwen, dan is het in
plano, in tweeën opgevouwen heet in folio, in vieren
in quarto en in achten in octavo.
Oef. 7. Als oef 1.
Oef 8. Afschrijven en van huiten leeren.
admiraal — vlootvoogd.
generaal — opperbevelhebber.
kommandant — bevelhebber.
magistraat — regeeringspersoon.
gouverneur — bestuurder.
gouverneur — huisonderwijzer.
kapitein — bevelhebber van eene compagnie sol-
daten.
kapitein — gezagvoeder.
infanterist — soldaat te voet.
artillerist — kanonnier.