Boekgegevens
Titel: Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Almelo: W. Hilarius Wzn, 1905 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 948
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200076
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalbeheersing
Trefwoord: Vreemde woorden, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Vorige scanScanned page
Uitgaven van W. HILARIUS Wzn., Almelo.
AQOT QJEMS SELMER
De zedelijke opvoeding onzer kinderen
Met toestemming van de Schrijfster vertaald uit het Zweedsch
DOOR
S. A B A S.
Prijs f 1.10 geb., f 0.75 ingen.
,Wij zagen graag dit werkje In handen van vele ouders, zij zullen er meer heil
uit putten dan uit dikke deelen paedagogiek."
Oprechte Haarl. Courant
„Inderdaad, in den uiterst kieschen vorm, door dit boekje met voorbeelden ver-
meld, is het mogelijk met kinderen over dit onderwerp te spreken. Het geldt hier
eene hoogst gewichtige zaak. Daarom bevelen wij dit met heiligen ernst en teedere
moederliefde geschreven boekske, bij ouders en opvoeders zeer ter overweging aan."
Kerkel. Courant
Zenuwachtige Kinderen
Medische, Paedagogische en algemeene opmerkingen
(Met eenige afbeeldingen tusschen den tekst)
DOOR ;
H. BOSMA,
Privaat-Onderwijzer te Groningen.
Prijs gebonden f 1.50, ingen. f 1.25.
»Niet alleen collegas, ook ouders en voogden zullen veel leeren uit dit boekje,
waaraan zeer groote zorg is besteed."
De Tijdspiegel.
„Ik zou dit boekje in handen wenschen van ieder onderwijzer en van ieder
opvoeder."
J. K. in De Bode.
„Wij hebben dit bock met onverdeelde instemming gelezen en hopen dat het
in ruimen kring lezers mag vinden."
WeekbL „De Amsterdammer:*
Dat dit oorspronkelijke werkje ook in het buitenland zeer de aan-
dacht heeft getrokken, bewijst wel het feit, dat kort na de verschij-
ninjï een dnitsche vertaling het licht zag.