Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
6 Van de Ttlllng.
iriinuten b3liep 3004800: zoudt gij dit wel
kunnen uitfpreken?
6. In een Aardrijkskundig fchoolboefc, vindt
men, dat er omtrent looooooooo mcDfclien
op den aardbol wonen: hoï zoudt gij dit
getaV uitfpreken?
7. Spreek eens uit 386045396502.
Kunt g!^ de volgende gstallen, door de Latjjn-
fclie getalmerken uitgedrukt, uitfpreken?
8. IV; IX; XI; XIV; XIX; XXVIf; XLT.
9. LXVI; XCIX; CL; CCLIX; DX.
10. IDCC; MD; CIOIOC; MDCCL.
11. Mietjt zag in dea gevel vau een huis (taan:
CIDÖCLIV; doch zq wist niet hoe veel
dit beteekende: wilt gij zoo goed zijn oni
haar eens te helpen?
Indien gij het voorgaande wel begrepen hebt,
doe dan uw best om de volgende, in woorden
opgegevene getallen, in getalmerken telchryven:
12. Vier en eestig; zeven en tachtig; drie
en negentig.
13. Honderd en twintig; honderd zeven en dertig.
14. Drie duizend vijf honderd zes en twintig.
15. Tien duizend vijf honderd^en achf.
ifi. Zeven honderd, y'er en zestig duixend,
Hcgcn honderd drie en veertig.
J7.