Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
8s
Hebt gij, mgne lieve! nu alle deze v
ftellen in dit boekje met oordeel beantwoord
dan moogt gij ook uwen Leermeester om h
volgende ftukje verzoeken, waarin gQ de r
gelen, welke gq hierin behandelt hebt, cad
zult leeren toepasfen. — Smaaktet gij bij de
eerfte beginfelen reeds eenig genoegen, dat d
ook dit u aanfpore om qverig voort te ftt
ven, opdat g|j in het vervolg aan uwe ed
Ie. beftemming als mensch zoudt kunnen fc
antwoorden!
Laat fteeds de deugd uwe leidsvrouw zyi
opdat gij even zoowel in de betrachting v
hare pligten, als in de oefening uwes V(
ftands, naar de volmaaktheid ftrevet. — E
beloont gij de moeite en zorgen uwer gelief
ouders en leermeesters, en gij zult daarna 1
voortrelFelqk loon ontvangen, dat de go(
Vader der menfchen diegenen toezegt,
overeenkomftig hunnen pligt handelen!
Einde tan het eerjie ftukje.
A^