Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
79 Deeling van tiendeelige breuken.
Nu kunt gig eens beproeven, öf gij het ge-
leerde , betreffende de tiendeelige breuken, be-
hoorlijk begrepen en onthouden hebt, in de
HERHALING DER VOORGAANDE JiEOCLEN
VOOR DE TIENDEELIGE BREUKEN.
Een winkelier ontvangt drie webben lin-
nen, eene van 33,5 e/, éene van 34,8 el,
en eene van 35 ellen, en verkóópt daarvan
54,8 el: hoe veel ellen houdt hij over?
2. Als hij bij bovengemelde drie webben lin-
nen nog eene webbe krijgt van 32,5 el,
en dit linnen door elkander verkoopt
voor 1,5 gulden de cl: hoe veel gulden
moet hij dan ontvangen?
Eene jofvrouw fnijdt van 25 ellen katoen
4,2 el af voor een japon en 10 ellen voor
doeken: hoe veel ellen houdt zij nog over?
Een winkelier heeft zes (tukken katoen,
elk ftuk van 28,5 el lang, en verkoopt
daarvan 4 maal 12,75 el hoe veel el-
len houdt hij nog over?
Eene jufvrouw befteedt in cenen winkel aan
katoen 12,32 gulden, aan kamerdoek 8,16
gulden, en aan neteldoek 4,48 gulden; als
zij den winkelier 25 gulden geeft: hoe
veel gulden moet zij dan terug ontvangen?
6.