Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Inleiding. 5
lange, tot dat gij dit wel begrepen hebt,
alvorens g^ verder gaat. En
zeg nimmer, dat gij eene zaak wel begrepoi
hebt, indien dit niet waar is. Vraag liever
uwen Onderwijzer om nadere opheldering,
dan dat gq, zonder nadenken, verder zoudt
voortwerken.
Neemt gij deze regelen wel in acht, dan
verzekere ik u, dat gij uwe moeite rijkelijk
bekxMid zult zien.
VAN DE TBLLING.
('Numeratio.)
Vraag, eer gij hieraan begint, uwen On-
derwijzer om eenige onderrigting, en hebt gij
die wel begrepen, beproef dan, of gij de
volgende getallen uitfpreken kunt:
1. 28; 36; 106; 3840; 9787; 3895.
2. 25683; 300694; 5678893; 30000686.
3. 66633903; 504000000; 6698000000.
4. Wanneer men honderd duizend guldens
aan cents opwisfelde, dan zou men heb-
ben 10000000 cents: hoe zoudt gij dit
getal uitfpreken?
5. Jan had eens voor zijn zusje uitgerekend,
hoe veel minuten zij oud was; en dit getal
A 3 mi-