Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
4 Inleiding.
fcend waart? enz. — GQ gevoelt dus zelve, hoe
nuttig u deze wetenfchap zijn kan, wanneer glJ
eens uwe eigene zaken befturen moet. Z^, die
veel op anderen vertrouwen moeten, worden dik-
wijls , of met voordacht, of uit onkunde van die-
genen, wien zg hunne zaken vertrouwen, be-
drogen. Dat dan alles door u aangewend wor-
de, opdat gij te eenigen tijd, in uwen kring,
als een nuttig en braaf mensch, u zelve en an-
deren van dienst kunt zgn. Zeker zou het u
berouwen, wanneer gi,| thans de fchoonc gek;-
genheid verzuimdet om u deze wetenfchap, die
van zulk een uitgettrekt nut is, ten deele ei-
gen te maken.
Oefent u dus vlijtig, opdat gij daarna het
voordeel genieten moogt, dat ieder mensch on-
dervindt, die zijne jeugd nuttig befteed heeft;
en laat de volgende regelen, in deze, u al-
tijd ten rigtfnoer van uwen arbeid verftrekken.
1. Zijt nimmer onopmerkzaam, vvanneer uw
Onderwijzer u de regelen dezer kunst var-
klaart. Tracht zijne lesfen diep in het ge-
heugen te prenten, opdat gij met oordeel
moogt keren rekenen,
a. Ga met geene Oïcrhaasting te werk, om hier-
door uw boekje fpoe.iig ten einde te zi,|n:
bepaal u liever iOt iiei reeds geleerde, zoo
hn-