Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
<56 Telling in ticndeelige breuken.
8. Schrijf eens in getalmerken; twintig ge-
heelen en acht duizendfte; zeventig ge-
heelen, zes tiende en vier duizendfte;
honderd vijf en twintig geheelen, aclit
tfenduizendfte en een honderdduizendfte;
duizend en acht geheelen, vier tiende,
zes honderdfte en negen honderdduizend-
fte.
9, Hoe zoudt gg in getalmerken fchrij-
ven: zes en dertig honderdfte; negen
en veertig duizendfte; twaalf tienduizend-
fte; elf honderdduizendfte ?
IC. En: honderd geheelen en vier honderd
vijftien duizendfte; zestien geheelen en
drie honderd v^f en twintig duizendfte;
vijf en tachtig geheelen en negen en ne-
gentig honderdduizendfte?
11. Sciir^f nog eens in getalmerken: ze-
ven duizend acht honderd vijf en twin-
tig geheelen en zes honderd drie en
dertig duizendfte.
12. Nu moet gij nog eens in getalmerken
fchrijven: honderd vier en veertig dui-
zend zes honderd en acht geheelen, vijf
en twintig duizend twee honderd zestien
honderdduizendfte.
Vraag im aan uwen onderwijzer, hoe gij
nioet handelen in de
ZA-