Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
64 Herhaling der loorgaande regelen,
60 cents het pond: a) hoe veel cent.
heeft hij dan moeten hefteden ? — b \
Hoe veel heeft hij er ontvangen? —
En c) hoe veel heeft hy er op dier
koop gewonnen ?
73. Als in het voorgaande geval de gierst
bedorven ' geraakte, zoo, dat hij dezelve
niet verkoopen kon, hoe groot zou dan
zijn winst of verlies zijn ?
74. Eene rijke dame kan rekenen, dat zij
ieder uur 4 gulden inkomen heeft. Als
zij nu iederen dag 7a gulden verteert,
en bovendien nog 800 gulden 'sjaarlyks
voor buitengewone uitgaven rekent: a)
hoe groot is dan haar inkomen 'sjaar-
lijks ? — b) Hoe veel verteert zij 'sjaar-
lijks ? — En c; wat kan zij ieder jaar
overhouden ?
75. Eene vrouw heeft 3 webben linnen, ieder
van 34 ellen lang. Nu wil zij bij voor-
raad lakens, hemden, en (loopen laten ma-
ken, en wel van ieder 12 ftuks. Als zij
voor ieder laken 5 ellen; voor ieder paar
hemden 5 ellen, en voor ieder paar floo-
pen 2 ellen noodig heeft: heeft zij dan
linnen genoeg om dit oogmerk te berei-
ken?
TEL-