Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Herhaling der "doorgaande regelen. 63
het pond; de boter voor 8o cents het pond^
en het doi^n eijeren voor, 30 cents ver-
koopt: n^ hoe veel ce^ts heeft zij dan
van de boter, — b) hoe veel van de
kaas, — c) hoe veel van de eijeren, —*
en d^ hoe veel in het geheel ontvangen?
70, Als gij eens 1000, 4268 en a6ia zamen
telt, deze fom met aoS multipliceert;
van dit produél 986824 aftrekt, en dan
de rest door 8 deelt: wat zal dan het
antwoord zLjn?
71, Eene moeder ontyangt, van vier harer
zoons, iedere weck, van Hendrik lao
cents; van Jan .90 cents; vzn Barend
75 cents ^ en van Pteter , So cents: a)
hoe veel cents kan dat in een jaar beloo-
pen ? — Als zij iedere week, Hendrik
ao, Jan 15, Larend 10 m Pieter $ eents
zakgeld ^^eeft: h) hcc veel cents houdt
zij dan 'sjaarlijks over? — En c^ hoe
veel cents bedraagt het zakgeld zamc-n?
72, Een winkelier koopt 100/c?/^^ gierst, voor
20 cents het pond; pond rijst, voor
30 cenis het pond; 50 pond (lijfiel, voor
40 cents het pnd^ en pond firoop,
voor 50 cents het pond. Als htj de
gierst verkoopt voor 30, de. rijst voor
50, dc. llijfiel voor 50 en de firoop voor
60