Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Herhaling der voorgaande regelen» • 65
er aan hetzelve 15 oneen garen gebruikt
is, van 38 gulden het ono ?
66. Eene vrouw, die zeven kinderen heefr,
wil voor ieder 6 hemden maken. Vour
de twee oudfte, heefc zij voor ieder
hemd 2 ellen linnen noodig; voor de
twee volgende voor ieder paar 3 ellen,
en de drie overige kunnen door elkander
een hemd uit eene el hebben i a) hoe
veel ellen heeft die vrouw dan in het
geheel noodig ? En /J») hoe veel web-
ben , van 30 elkn lang, zou dit zyn ?
67. Vrouw G. koopt 45 elkn linnen voor 36
gulden; 14 ellen katoen voor 15 gulden,
en nog 15 ellen linnen voor zakdoeken
voor a8 gulden: a) hoe veel gulden
heeft zij belteed? — En è) hoe veel
ellen linnen heeft zij gekocht?
68. Vier meisjes moeten zamen 600 gulden
deelcn. Hiertoe cam de eerfie iSo guU
den; de tweede 220; de derde 200, en
de vierde de rest: «_) hoe veel bekwam
de laatfte? — Maar-, als z^ dit geld eens
gelijkelijk wilden verdeelen: b) hoe veel
was dan ieders aandeel ?
69. Eene boerin bragt ter markt 150 pond
kaas; 80 pond boter, en 40 dozijn
eijeren. Als z^ de kaas voor 40 cents
het