Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Herhaling (hr voorgaande regelen. 6t
cents beJroeg het iaa'fte minder dan het
eerRe ?
62. Tel eens bij elkander icooo, 85000 en
67844; trek van de fom 68944 af; ver-
menigvuldig het verfchil met 12; deel
het produét door 25, en zeg mi,j, hoe
groot het getal is , dat gij bekomen hebf.
63. Jufvrouw P. ontving 759 gulden, en
betaalde hiervan aan huishuur 125; aan
den bakker 27; aan den flagter 17; aan
de naaifter 11; aan den fchoenmaker 8;
san den bleeker 14, en aan den kruide-
nier 37 gulden. Als zij nu van de rest
een geheel jaar leven moet: hoe veel
kan zij dan 'swekelijks verteren?
64. De timmerman Albert wint 'swekelps
op zijn winkel, de .eene we^k door de
andere gerekend , 6 gulden, en van klei-
nigheden, die hij tiisfchentijds verrigt, kan
hq ieder jaar nog 65 gulden tellen. Als
hij 'sjaarlijks 52 gulden huur verwoont:
hoe veel blijft er dan ieder jaar nog over ?
65. In Haarlem heeft men eens een ftuk lin-
nen geweven van 50 ellen lang, dat
extra fijn was. Zoudt gij wel kunnen
uitrekenen, hoe veel dit ftuk gekost heeft,
als men voor het weven 200, en voor
het fpirmtn 80 gulden betaald heeft, en
er