Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Herhaling der voorgaande regelen» • 63
»52805 pond: — a) hoe veel beliep dit
2amen? H02 veel pond werd er in
de twee laatfte jaren meer uitgevoerd dan
in de twee eerfte ? — Ei), als men het
pond op 70 cenis rekent: c) hoe veel
cems zou dan al die kakao waardig zijn?
6r. Het icaicen, waarvan wij zoo vele kleede-
ren dragen, groeit mede in Suriname, en
wordt in menigte in Europa ingevoerd. In
3 achtereenvoigende jaren, ontving men te
Au;fterdam, het eerfte jaar 100912; het
tweede 668ai, en het devd^ 66H60 pond»
In het volgende jaar, beliep dit Hechts
4 4 547 pondy hetwelk waarrchijnli,ik door
het weder, dat toen voor de katoenpluk
niet gunftig geweest is, veroorzaakt is:
a^ hoe veel is er in de drie eerfte jaren
ingevoerd ? — Indien de katoenpluk, be-
halve het hier voren gemelde vierr^e jaar,
nog twee daaraanvolgende jaren niet gun-
ftiger geweest is: h) hue veel pond heeft
men dan in de drie laatfte jaren min ler
ontvangen dan in dc drie eerfte? — Zoo
men het katoen op 80 cents het pond re-
kent: c) hoe veel ctn:s was dan het ka-
toen waardig, dat in de drie eerfte jareti
geronnen werd? dj Hoe veel dat van
de drie laaifte jaren? — Eu e) ho« veel
ccnis