Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Herhaling der voorgaande regelen» • 59
pond beliep dit zaïTirn? Hoe veel
pond werd er in de twee laatfte jaren meer
uitgevoerd dan in de twee eerfte? — En,
als men 1 pond koffij op 45 cents re-
kent: c) voor hoe veel cents aan koffij
hefft men dan in die vier jaren ontvan-
gen?
59. Van de fuiker, welke het fap is van eene
foort van riet, dat menigvuldig in Suri-
name wast, werd, van het jaar 1771 tot
1774, uit Suriname naar Amfterdam gevoerd
de volgende hoeveelheid vaten; te weten:
het eerfte jaar 19494; het tweede 19260;
het derde 15741, en het vierdejaar 15111
vaten: — «) hoe veel vaten beliep dit za-
men? — En, daar men toen het vat op
60 guldM rekende: b') hoe veel waren
toen al die vaten waardig ?
60. De kakao groeit in menigte in Suriname,
en is eene foort van boonen, welke in
eene vrucht befloten zijn, die veel naar
onze komkommers gelijkt, en van welke
men, door bijvoeging van eenige fpecerijen,
ds chocolaad maakt. — Uit Suriname voer-
de men, in den tqd van yier jaren, de vol-
gende hoeveelheid uit; namelijk: in het eer-
fte jaar 205950; in het tweede 175622;
in het derde 160619, en in het vierde
252805