Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Herhaling der voorgaande regelen» • 58
elkander afTcheidr, wor^t de oogst jaar-
lijks begroot op 173200 pond npteii, en
54000 pond foeli, waarvan ó^^^oq pond
notaj en sooo pond foeli in Indie gebruikt,
en de rest naar Europa verzonden wordt.
\^"auneer in Europa 1 pond noren 8,
ai T pond foeli 14 gulden waardig is:
a) voor hoe veel gulden aan noten ? en,
b) voor hoe veel gulden aan foeli, ont-
vangt nïcn dan *sjaarlijks? — c') En,
hoe veel beloopt dit in ééno fom ?
57. Vaa de peper, die aan kleine boompjes in
Oostindie groeit, wordt 's jaarlijks wel
4947000 pond vervoerd. Als men nu re-
kent, dat ieder boompje, door elkander,
'sjaarmks 3 pond voortbrengt: a) hoe veel
boompjes zijn er dan wel noodig om 200
veel ponden peper te kunr.en uitvoeren? —.
En, indien men ieder pond peper op 2
guldm rekent: b) hoe veel gulden zou dan
al die peper waardig zijn?
58. Van de kolfij, die uir eene vrucht voort-
komt, veel nair eene kers geiijkende, waar-
van de koSijboonon de pit of liet zaad zijn,
werd uit Surirame r^aar Amfterdam uitge-
voerd, in lu'c jaar ?77i, 4609663/w^.'/;
in 1772, 6169778in 1773
en in 1774, 5^5-97Z ■ • ^ ) ^^^^
pond