Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Herhaling der voorgaande regelen» • 57
opleveren, waarvan negen en negentig
duizend pond door de Indianen zeiven ge-
bruikt, en het overige naar Europa ver-
zonden wordt: — 0) hoe veel pond ont-
vangt men in Europa? — En, als men
nu de kaneel op 18 gulden het pond re-
kent: hoe v.ïel gulden is dan de ka-
neel waardig, die men in Europa ont-
vangt ?
55. De kruidnagelen, eene Oostindifche vrucht,
worden ook in menigte in Europa inge-
voerd. — Men heeft aangeteekend, dat
240C00 boomen 'sjaarlijks even zoo veel
ponden nagelen voortbrengen. Wanneer
van deze vrucht 74000 pond m Oostindie
blijft, en de rest naar Europa verzonden
wordt: a) hoe veel komt er dan van in
Europa? — En, wanneer men de waarde
van ieder pond kruidnagelen op 8 gulden
fielt: é) voor hoe veel gulden wordt er
dan 'sjaarlijks van deze vrucht in Eu-
ropa gebruikt?
56. De notenmuskaat groeit mede in Oostin-
die, zijnde dit eene vrucht, niet ongelijk
aan eenen appel, met eene dikke fchel om-
geven. Onder deze dikke fchel, vindt men
de foeli, die de notenmuskaat influit. Van
de notenmuskaat en de foeli, die men van
D 5 el-