Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
REKENBOEK
J VOOR
M E I S J E 8.
-—«ts^t«--
B L-nk niet, mijne jonge vriendin! dat 1 de
keunis der rekenkunde u, in uw volgend
ven, minder nuttig of noodzakelijk zijn zal
dan zij voor jongelingen is. — Wel is waar,
gQ hebt dezelve zdden tot cenen uitgebreiden han-
del noodig; de zaken, die in dezelve voorkomen,
vallen niet alt^d in deu kring nwer dagelijkfche
bezigheden: maar het is ook waar, dat meisjes
niet altijd meisjes blijven — rot meerdere jaren
gekomen, hebben zfj, als vrouwen of moeders,
voor haar huishouden, overeenkomftig haren
pligt, vele zaken te verzorgen, waartoe haar de
kennis der rekenkunde zeer noodzakelijk wordt. —
Immers zoudt gij, in deze edele betrekking ge-
plaatst, niet gaarne anderen vragen om voor u
eens uit te rekenen, hoe veel gtj aan eene en an-
dere waren hadt uitgegeven? Hoe veel, by
voorbeeld, een lood van zekere waren kost, v/an-
near gq fltchts met den prijs van een pond be-
A a kcEd