Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Herhaling der voorgaande regelen» • 58
49. Te Lintz, in Oostenrük, werd voor dezen
üok eene menigte woüen goed vervaar-
digd. — Hieraan werkten te Lintz 2791
perfonen; op het land in Opperoostenrijk
10855 wevers en fpinders; in r.oheme
2172, en in Moravie 25996 perfonen, die
allen voor gemelde ftad arbeidden: —-
a) zeg mij eens, hoe veel perfonen er te
zamen aan het vervaardigen van dit wollen
goed werkten ? — Hoe veel werkten er
dan buiten de flad? — En c) hoe veel
waren er meer buiten dan binnen de
fiad aan het werk?
50. In den jare 1777 waren er over het ge-
heel in Berlijn 865 weefgetouwen aan den
gang, die 21599 f^uks fluweel en zijden
flof leverden, weliger waarde op byna
2284040 gulden gerekend werd. — Buiten-
dien weefde men op 117 getouwen 30530
paar zijden koufen, ter waarde van 152650
gulden, en op 200 getouwen, weefde men
zij Jen linten, waardoor men 29800 ftuks
linten, ter waarde van 178800 gulden,
leverde. Zeg iiiij eens: a) hoe veel gul-
den beliep dit te zamen? ~ Hoe veel
kostte ieder paar kouien ? — c ) Hoe veel
ko-stte ieder Ituk lint, het een« door het
andere gerekend?
'D4' 5i<