Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ihrhalitig der voorgaande regelen. 53
30 ellen linnen . , voor gulden.
3 — katoen . . — — 9
5 — — nereldoek . — — 10
30 — fervetgoed. — 27
4 — baai . . — — 7
4 — zwarte zijde — — 16
16 - — kant . . — — 30
10 — — moufelin . — — 12
a ) hoe veel gulden beliep deze rekening ? —
De winkelier had zich vergist, want de zij-
de, den kant, en het mouCelin had zij niet
gehad: b') hoe veel moest deze jufvrouw
toen maar betalen? — En c) hoe veel had
de winkelier te veel opgefchreven ?
45. Deel eens het produél, dat men bekomt,
als men 168964 met 16 vermoiigvuldigt,
door 4, en zeg mij dan het quotiënt.
4Ó. Indien men de aarde rondwandelen kon,
dan zou men 7200 uren moeten gaan. Zoo
gij dit reisje eens wildet ondernemen, en
iederen dag flechts 6 uren wegs aflegdet:
a ) hoe veel dagen zoudt gi,i daartoe moeten
befteden ? — Maar, als gij den zevenden dag
voor eenen rustdaa; hieldt, zoodat gij iedere
veek flechts 6 dagtn reisdet: hoe veel ste-
ken zoudt gij dan hiertoe noodig hebben?
47. Zvveden won voor dezen 'sjaarlijks van
D 3 om-