Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Herhalaig der voorgaande regelen. 51
zij nog 12 ftoelen van 36, en twee tafels,
ter waarde van 17 gulden. — Henriêtte,
hare zuster, die korten tijd daarna mede
het ouderlijk huis verliet, kreeg flechts
een bed, zoo als Suzanua OLtvangen
liad, met 75 gulden aan geld: had zij
EU even zoo veel a!s hare zuster te voren
ontvangen had ? Zoo neen: iioe yeel
bad zij dan minder?
39. Eene erfenis van 16800 gulden werd,
onder vier menfchen, gelijkelijk verdeeld;
doch een dezer moest, van zijn aandeel,
nog de helft aan een ander afflaaii: hoe
veel had deze toen?
40. Eene rijke vrouw verdeelde de vijf vol-
gende fommen guldens, te weten: 1684,
268, 168, 340 en 64 in vier zaliken,
zoodanig, dat er in iederen zak even veel
geld was, en betaalde met een dezer zak-
ken hare fchulden: hoe veel gukln
bad zij in het geheel? — è) Hoe veel
gulden wss zij Ichuldig? — En c) hoe
veel hield z[] nog over?
41. Een winkelier kocht 100 pond kaas, te-
gen 20 ccnts het pond; 375 fond dito,
tegen 30 ccnts, en nog 83 pciid, tegen
40 crrds het pond, en verkocht dezelve
door elkander legen 42 cents \\c.x.porid: <?)
D 2 hoe