Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Herhaling der voorgaande regelen» • 50
veel gulden kon men dit te zauicn voor
ieder mensch rekenen?
36. Eene vrouw verteerde 'sjaarlijks in haar
huisliouden 542 gulden; bovendien moest
zij aan huishuur betalen 140 gulden;
' aan eene. meid, die bij haar in den
kost diende, 50 gulden; aan fchoolgeld
voor drie kinderen 60 gulden, aan den
bleeker 62 gulden, en aan andere klei-
nigheden nog 16 gulden; hoe veel was
haar wekelijksch inkomen ?
37. Vrouw Verzorg had iedere week zoo
veel van hare inkomften kur-nen wegleg,
gen, dat zij in flaat was pm in het
najaar, het volgende aan eenen wintervoor-
raad te hefteden: aan een varken, met de
daarbij komende onkosten van flagten als
anderzins, 32 gulden; aan aardappelen
18 gulden; aan eenige groenten 6 gulden;
aan appelen 3 gulden; aan turf 25
gulden; aan hout 2 gulden, en toen
hield zij nog 18 gulden over: hoe veel
heeft zi,j iedere week moeten wegleggen?
38. Suzanna kreeg, toen zij het ouderlijk huis
verliet, van hare ouders een bed ter waar-
de van 80 gulden; boven dat nog 6 la-
kens, die 29 gulden, en 12 floopen, die
i8 gulden waardig waren; hierbij voegden
zij