Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Herhaling der voorgaande regelen» • 49
•lïander 550 pnd wogen , en waarvoor hij
30 'unts voor bet pond had moeten beta-
len. In dèxe kazen kwamen mijten, waar-
door, eer de winlelur dezi lastige gasten
ontdekte, de kazen ;,oodaTii!: aan^eftoken
v^-aren, dat hij daarop wel £35 pon'l verlie-
zen moest. IJetgene 'er van deze kaxea
onbefcha Ugd overg^ibleven was, ver-
kocht hij tegen 40 cents het pon/i: liad bi]
toen bij dezen koop gewonnen of verloren?
34. Iemand, die ico gulden tot aankoop van
eenige meubelen btfteien wilde, kocht daar-
voor zes ftoelen, voor 15 gulden; eene ta-
fel, voor 12 gulden; een paar bedgordij-
nen, voor 14 gulden; en voor het ove-
rige een brirn kabinet: hoe veel heeft
zij voor het kabinet betaald?
35- Eene weldadige vrouw kocht tegen den
winter, 132 elkn linï en, voor 90 gulden;
145 potid vleesch, vror 19 gulden, en
voor ' <264 gulden aan aardappelen — dit
deelde zij aan 44 arme menfchen uit,
zoo dat ieder even veel ontving: a) voor
hoe veel gulden heeft deze Vfpuw in het
geheel uitgedeeld? '— Hoe vt^ ellen
linnen ontving ieder ? — c) Voor ho^
veel geld aan aardappelen? — lïoe
veel pond vleesch? — En e^ op hoe
D veel