Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Herhaling der voorgaande regelen» • 48
ap. 'In een huis zqn zeven vertrekken; in ie-
der van dezelve ftaan 6 ftoelen, met een
leuningftoel. — Als ieder ftoel . 7, en de
leuningftoelen, ieder 11 gulden^ aan den
eigenaar gekost hebben: hoe veel gulden
beloopt dat zamen?
30. De fchapen, welke inen in Spanje houdt,
en die voortreffelijke wol geven, begroot
men op 8000000. Indien men de wol
van ieder fchaap 'sjaars op 3 ponden kan
rekenen: a) hoe vté. ponden wol heeft
men dan van al die fchapen? -- En zoo
men de voordeelen van ieder fchaap op 4
gulden in het jaar rekent: h^ hoe veel
gulden beloopt zulks dan in een jaar?
31. Een winkelier koopt 40boter, teger
70 cents het pond; wanneer hij deze botei
weder tegen 80 cents het pond verkoopt;
g.' hoe veel cents heeft hq dan gewonnen, ali
hij een pond ingewogen heeft?
3a. Maar zoo hg, in het voorgaande geval, di
boter eens tegen 80 cents had moeten in
koopen, en dezelve Hechts, daar de prij
gedaald wis, tegen 75 "cen^/had kunnen ver
koopen: hoe veel cents had hij dan verloren'
33. De fortuin was voorgemelden winkelier nie
zeer gundig, want hg bad, korren tijd t
voren, eenige kazen gekocht, dit met é
kat