Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Herhaling der voorgaande regelen. 47
danig, dat er aan een en ander, 104 gulden
te voldoen was, en deze fchuld echter, in
den tqd van een jaar, voldaan moest zijn,
zoo fpreekt het van zelve, dat, daar de in-
komften dezelfde bleven, het dan ook 's we*
kelijks bezuinigd moest worden. — Wan-
neer gij u eens in de omrtandigheden van
die lieden bevondt: a^ hoe veel zoude
gij *s wekelijks in uw huishouden minder
verteren om deze fchuld in een jaar \te
kunnen voldoen? — En hoeveel hieldt
gij dan iedere week nog over?
a7. Eene vrouw, die een kruideniers winkel
deed, en hiermede wel 18 gulden 'sweeks
won, kon dit echter alleen niet waarne-
men, maar had een knecht, die 156 gul-
den in het jaar won, benevens eene meid,
tot de waarneming van het huishouden', die
zij iedere week i gulden betalen moest. —
Buiten dien had zij 's jaarlijks aan huishuur
en andere lasten 208 gulden te voldoen:
hoe veel hield zij 's wekelps, na aftrek
van dit alles, nog over ?
28. Zoo iemand van 654 gulden., die zij in het
jaar 'fckomen heeft, 588 gulden verteert,
en de rest bewaart: hoe veel gulden zou
zij, na verloop van 23 jaren, overgegaard
hebben ?
39.