Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Herhaling der voorgaande regelen. 45
hebben, zoo kocht z^j er nog 6 witte en
4 favooikoolen bq. — Zeg mij eens: a)
hoe veel kooien had zij zamen? —• En
i) hoe veel witte kooien had zij meer
gekocht dan favooikoolen?
21. Voor dien tijd, had zij ookfnqbooneninge-
legd, die zij van drie onderfcheidene war-
moeziers ontvangen had. Zoo zij van den
eerften warmoezier 2150, van den tweeden
1500 en van den derden 2500 boonen ont-
vangen, en deze in drie tonnen ingelegd
heeft, zoodanig, dat er in iedere ton even-
veel zijn: — a) hoe veel boonen heeft zij
dan in het geheel ontvangen ? — En b^ hoe
veel heeft zq er in iedere ton ingelegd, als
men rekent, dat er 150 boonen uitgelcho-
ten zijn, die befchadigd waren?
22. Eene naaifter levert aan eene jufvrouw een
zijden mantel, waarvoor zq 23 gulden re-
kent : zoudt gij kunnen uitrekenen, op hoe
veel geld zij de el zijde gerekend heeft, als
men u zeide: dat aan den mantel gebruikt
was voor 11 gulden kant; aan voering i gul-
den; voorts dat er 3 ellen z^jde aan den-
zelven gebruikt waren, en zij bovendien
2 gulden voor het maken gerekend had.
23. Eene jufvrouw wilde een japon laten maken
van gebrocheerd neteldoek, waarvoor zij
4