Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Herhaling der voorgaande regelen» • 41
3. In een winkel had men, vier weken achtEi
elkander, eene menigte cents ontvangec,
waarvan ik u het getal, dat er iedere week
ontvangen is, zal opgeven, opdat gq mjj
de fom van deze getallen eens zoudt kun«
nen zeggen. — In de eerile week ontving
men acht duizend zes honderd en veertig
cents; in de tweede week zes duizend ze-
ven honderd en twintig; in de derde vijf
duizend zeven honderd en zestig, en in
de vierde, negen duizend een honderd en
tmntig.
4. Zeg mij eens, hoe groot zou het produél
zijn, als gij 7890078076 met 3089006201
vermenigvuldigdet.
5. Als gij eens looooooooo cents hadt, en
er 789354938 van uitgaaft: hoe veel
zoudt gg er overhouden?
6. Mietje en Naatje kregen met haar beide
48 cents, die zij ook te zamen deelden:
doch Naatje gaf aan haar jonger zusje de
helft van haar part, hoe veel had toen ieder ?
7. De thee, zijnde de gedroogde bladen van
een klein boompje, dat menigvoldig in
China wast, is, voor zoo verre men weet,
het eerst in den jare 1675 in ons va-
derland in gebruik gekomen: hoe lang is
dit reeds geleden?
C 5 8,