Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Beding,
35
24. Een meisje moest aan hare naaivrouw,
nadat zij zes jaren bij dezelve geweest
was, nog 96 najagen voldoen: weet gij
oois, hoe veel wei<en dit was ? De week
op 6 dagen gerekend?
25. Hoe veel paar hemelen kan men uit twee
webben linnen maken, die te zamen 90
dkn lang zijn, zoo men voor 2 hemieu
5 dkn noodig heeft?
26. Hoe veel beddelakens kan eene naaifter
uit drie webben linnen maken, die te za-
men 120 dien lang zijn, ais zij voor ieder
laken 5 ellen noodig heeft?
27. Als men in een huishouden elk vieren^
deeljaars 182 kannen melk gebruikt: op
hoe veel kannen kan men dan elke week
rekenen? — Een vierendeeljaars is 13 we-
ken?
28. Wat'kan eene vrouw 's wekelijks in het huis-
houden hefteden, als zq ieder vierendeeljaars
van haren man 78 gulden ontvangt?
29. Indien deze man, daar h|j zgne inkom-
ften vermeerderd zag, in het vervolg, ieder
vierendeeljaars, 91 gulden aan zijne vrouw
geven kon: hoe veel zou zij dan 'sweke-
lijks in het huishouden kunnen uitgeven ?
30. Eene vrouw, die linnen verkoopt, heeft
in haren winkel onderfcheidene foorten j
C 2 te