Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
2a Vermnigvuldiging.
en biermede was zij nog niet tevredau ik
wensdite, zeide zij, dat ik honderd vijf
en twintig duizendmaal zoo veel had, wat
zou ik dan ryk zjjn? — Weet gij ook te
zeggen, hoe veel gulden die onvergenoeg-
de meid w^nschte te hebben? .
41. Een pond vlas, tot kant gemaakt, heeft te
Mechelen, waar men fraaije kanten werkt,
wel eens 14000 gulden opgebragc: hoe
veel gulden zoude men wel kunnen heb-
ben, indien men eens 75 pond vlas, op
die wyze, bewerkte?
42. Eene oude dienstmaagd had federt 11 jaren,
ieder jaar, van hare huur en van haar ver-
val , 4a gulden kunnen overleggen. Daar zij
nu reeds zestig jaren oud was, en haar,
zoo als gij ligt begrijpen kunt, het wer-
ken moeijelijk viel, zoo kocht zij, voor dit
overgegaarde geld, eene plaats in een hof-
je, opdat z|j daar haar overigen leefcyd in
rust zou kunnen flijten. Kunt gi,i mij ook
zeggen: hoe veel zq hier voor hegft moe-
ten betalen?
43. 22 Jaren genoot zij in rust de vruchten van
liaren arbeid, toen zij, in het 82ste jaar haars
ouderdoms, kwam te overlijden. — De voor-
deelen, welke zij gedurende haar leven in dit
hofje genoten had, kon zij, het eene jaar
door