Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ao Vifmemgvuldtging.
'swekelflks 3 gulden gaf: hoe veel gul-
den beliep dit in 13 weken of een vicren-
deeljaars?
a6. Aan een' armen grijsaard, fchonk zij 'swc-
kelps 50 cents: hoe veel cents was dit
in het jaar?
27. Haar vader fchonk haar nu 's wekelijks
2 gulden meer dan zij tot hiertoe gehad
had: hoe veel had zij nu 'sjaarlijks?
28. Eene fchoonmaakfter heeft een huis fchoon-
gemaakt, waaraan zij 4 weken, (of 24 da-
gen,) gewerkt heeft; wanneer nu het loon
60 ce/its daags is: hoe veel cents heeft
zij dan verdiend?
29. Als zij boven de 60 cents daags nog 10
cents, in plaats van eene boterham, ont-
ving: hoe veel cents was het dan in 24 dagen?
30. In een groot huis zgn acht kamers, nage-
noeg allen even groot. Deze kamers worden
met matten belegd, waartoe men voor ie-
dere kamer, de eene door de andere ge-
rekend, i8 ellen noodig heeft: — zoudt
gij mij ook kunnen zeggen, hoe veel ellen
dit met elkander uitmaakt?
31. Als men 10 ellen geborduurde kamerdoek-
fchen ftrooken koopt, voor 74 cents de el:
hoe veel cents moet men dan betalen?
32. Een winkelier verkoopt een dozijn kemels-
ha-