Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Vermenigvuldiging. 19
18. Hoe veel' cents moet: men voor 8 ellen
bont betalen, als de el 94 cents kost ?
19. Eene naaifter moet 2 dozijn beddelakens
maken, ieder laken van twee breedten.
Zij weet, dat men voor ieder laken 5 ellen
noodig heeft, maar zq kan niet uitrekenen,
hoe veel ellen zij voor de 24 lakens hebben
moet: wilt gij dit eens voor haar doen?
20. Eene vrouw, die iedere week 8 gulden
voor haar huishouden noodig heeft, vraagtj
hoe veel dit in één jaar beloopt?
SI, In een huis, waar 137 arme lieden op
kost^ van den Staat onderhouden werden,
gaf men aan ieder a hemden, en a paar kou»
fen: ö) hoe veel hemden — en hoe
veel paar koufen werden er uitgedeeld?
22. Voor ieder hemd had men 2 ellen linnen
noodig: hoe veel ellen was dit in het geheel ?
23. Als er voor ieder paar koufen 3 oneen faaijet
gebruikt is: hoe veel oneen heeft men tot het
breiden van al die koufen noodig gehad?
24. Een meisje, die van haar uitmuntend ge-
drag reeds zoo vele blijken gegeven had,
ontving van haren vader, iedere week, 4^«/-
den, waarover zij naar welgevallen befchik-
ken kon: hoe veel was dit 'sjaarlijks?
25. Met dit geld, onderfleunde zij eene arme
weduwe met zes kinderen, aan welke zij
Ba 's we-