Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
18 Vermenigvuldigitig.
11. Een meisje, die haren fnoeplust niet be
dwingen kon, fchoon zij hier menigmaa
over beftraft was, verfnoepte, de eeiK
week ;door de andere gerekend, wel ac
cents. Zeg pij eens, indien zij dit gele
een geheel xJar bewaard had, hoe vee
cems zif dan zou gehad hebben? Eei
jaar is 52 weken. — Zoudt gij dit gele
ook beter weten te befteden?
12. Hoe veel e/Zen kant heeft eene naaide:
voor 2 dozijn of 24 mutfen noodig, al;
zij voor eene muts 2 ellen rekent?
13. Als zij voor elke el kant 75 cents be
taalt: hoe veel cents heeft zij dan vooi
de kant van elke muts moeten befteden?
14. Hoe veel ellen Amersfoortfche ftreep za
eene naaifter voor 24 borstrokken moetet
hebben, indien zij voor een borstrok 2
ellen noodig heeft?
15. Als men voor i el gingang 2 gulden
moet betalen, hoe veel gulden moet men
dan voor .26 ellen befleden?
16. Als gij 24- ellen koord-gingang kochl
voor 3 gulden de el: hoe veel gulder
zoudt gij dan moeten betalen?
17. Al") I <;/ gekleurd katoen 85 cents kost:
hoe veel cems heeft men dan voor 7 el-
len noodig?
18