Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZamentcUing. 15
w yi, met name Jurgem, het fpinnewiel
ut, zoo als het thans gebruikt wordt:
m welk jaar is dit laatlte gebeurd?
Indien gi^, waarde leerlinge! het voorgaande
benevens de lesfen van uwen Meester wel be-
grepen hebt, zeg nijj dan eens : zijn de volgende
voorbeelden goed opgeteld? Zoo neen; —
welke foutöi z^jn er dan begaan? En hoe
veel beloop: de fom van ieder voorbeeld?
31. 6893 32, (>878 33. 2068S
3020
688
10063
9
6893 32, 9878
250 678
687 203
eo 40
65 100
7I3<5- 18103.
247951.
Eer gij nu verder gaat, en uwen Onderwijrec
om onderrigting vraagt, is het noodig, dat gi|
eerst de volgende Tafel leeri, want zonder
die te kennen, zoudt gijfd« volgende voorftel-
len niet kunr/ca beantwoorden. Doch vraicï
eerst uwen Meester, wat deze tecAcns X en ss
beduiden.
TA-