Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
14 Zamentdling.
voor 34 gulden, een van 35 ellen voor 31
gulden en een van 38 ellen voor 40 gul-
den: a) hoe veel ellen zoudt gij dan heb-
ben ? en b) iioe veel guldm zoudt gij
daarvoor moeten betalen ?
»5. Zeg m^ de fom van: 184, 1688, 5400,
87, 9890, 4086, 38, 25, 7, 1008 en 57.
aó. Jufvrouw E, ontving 'sjaarlijks aan intrest
4875 gulden; aan huur van eenige huizen
575 gulden; aan huur van eenige landerijen
1025 gulden; aan kostgeld van eene bejaar-
de Jufvrouw 700 gulden, en dan nog 78
gulden van eenige kleinigheden: hoe groot
was haar inkomen 'sjaarlijks?
27. Een winkelier ontving 200 pond r^Jst; 150
pond gierst; 175 pond kof5jboonen; 25
pnd ihee, en dan nog 25 pond rijst:
hoe veel pond rijst was dit zamen ?
a8. Tel eens te zamen: 10089, 55896^
2261, 3ÖS00, 40079, 1S060, C040,
383, 250 en 100306.
39. Wat is de fom van: 20, 100, 16696,
7063, 21, 38880, 8783900, 2086 en 29?
30. In het jaar 149a werd Amerika door C.
Columbus ontdekt; 6 jaren later ontdekte
Vafco de Gama den weg naar Oostin-
die, om de Kaap de Goede PIoop, en 32
jaren daarua vond een mctfelaar te Eruns-
vijk.