Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1829
7e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 889
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200075
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
la ZamentelUng,
vertoonen, ten einde het verfchoten geld
van dien dag terug te ontvangen, had
eens de volgende Uitgaven opgeteekend,
en wél zoo als gij hier onder ziet:
20 julle^j.
v^jf matjes (la olie. .... 50 cents.
an brod.........35 -
vijf oneen zuijker......55--
vijf oneen kofBj......30 -
twee oneen tee......90 -
en kop zout...... . 45 —
an melk.........10 -
an vlees.........85 —-
388 cents.
Wilt gij zoo goed zijn om voor de
jufvrouw eens na te zien, of de meid zich
ook vergist heeft? Zoudt gij ook fpelfou-
ten in deze rekening kunnen ontdekken?
20. Een meisje had, door haar braaf gedrag,
het zoo verre gebragt, dat zij, op den ou-
derdom van 18 jaren, tusfchen de 80 en
100 guldm 'sjaarlqks, benevens den kost
enz., won. Hiervan gaf z|j, dat zeer
braaf was, aan hare moeder, gedurende zes
jaren, het eerde jaar 60 gulden, het twee-
de 70, het derde 65, het vierde 80, het
vijfde 72 en het zesde 78 gulden ■ hoe veel
bedroeg dit bij elkander? Zoudt