Boekgegevens
Titel: Adolf en Sientje: een leesboekje voor jonge kinderen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 801
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200072
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Adolf en Sientje: een leesboekje voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Si entje.
Dat weet ik eigenlijk niet.
Adolf.
Vraag-deE gg dan niet, waarom zij dit
Ivcnschte ?
S i en t j e.
Ja; en zij antwoordde: dan Lelioefde
ik niet altijd zoo in Iniis te zitten.
Dan was ik tlians op de kermis tc A.,
of bij de harddraverij te B., of onder
de groote menigte mensclien in de her-
berg te C.
Adolf.
Zoo. En wat gaaft gij hierop teii
antwoord ?
Si entje.
Ik wist daarop niet tc antwoorden;
maar Moeder, die dezen wensch hoor-
de, en beter begreep, wat KI aartje
meende, zeide: dan zoudt gij n ])edro-
gcn zien, want de hij is, terwijl zij
rondvliegt, nuttig bezig. Gij vindt uwe
bezigheden in huis, zoo als elk meisje
en elke vrouw, en derhalve zou liet
u niet passen om uAve bezigheden in
A 3 het