Boekgegevens
Titel: Adolf en Sientje: een leesboekje voor jonge kinderen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 801
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200072
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Adolf en Sientje: een leesboekje voor jonge kinderen
Vorige scanScanned page
Lijst van schooi,- en lebrboekrw, door n. anslijp?^
N. 7.,, hij de Drukkers dezes uitgegeven,
ünndlciriing om den Kinderen het ïe?:en tp leeren.
Leerboekje vöor Eersclieginttenden, a stukjes. ^
Nieuw Spel - of I/jesbockje, 3 stukjes.
■I ' . . I P>i|voeprnj op lict i*. stukje.
D<: brave Hendrik.
Dc hrave Maria.
Adolfen Sientje, i^. en 2«, stukje.
Rar.dgevinßen en ündcrrigtingen voor Kinderen, i*.
tot Se. Leejhock.
Leesboek voor dc Tweede Klasse.
De Arme Js\kob.
Karaktertrekken uU de Afgemcene en Vaderlandsche
, Ccr,dücdenisscn, a stukjes.
Bybelsche Voorbeelden ter bevordering van Godj-
vrucht en Detigd.
Nederhndschc Voorheelden vsn Deugd, 3 stukjes.
Natuur- en Aardr^skundise Mengelingen, ter bevor-
dering van alRcmeene kundigheden, 4 stukjes.
Aardrijkskundig Leesboek, i*; en s'. ftukje.
Aanleidinjr tot de Nedefduirsche Spraalckunst voo^
Eerstbc^inncnden.
Nederdnitsdie Spraakkunst voor Ecrsrbeginnenden.
Leeshoek tot Oefening in liet Kunstm. Lezen, 6 stukjes-
Keur van NcderJandsche Dichtsmkken.
Verzameling van Logogn-'phen, Charaden , en Raadsels.
Aanleiding tot het plaatsen der Schei- en Zinteekens,
Prentcboekje, (Nieuw)
Ge«chcnk voor de Jencd, 8 stukjes.
Systematische Handleidinj» tot het onderwjjs in de
Natuurlyke Geschiedenis, 4to., UI stukken com-
pleet, met eene plaat.
Voontelling van het Dieren-Rijk, hehoorende by de
System. Handleiding, gr. plano, gekl.
Systematische Beschrijving der voor ons meest bc/-
langrijke voonbrengsclen uit de drie Röken der
Nïituur, I*. tot 15*. aflevering.
Rekenboek voor Meisjes, 4 stukjes,
II II de Scholen, 1«., a*. en 3*« stukje.
Kone Verklaring van het Stelsel van Maten eu Gewigteü*
Afbeelding van Nederl. Dieren, i®.—31«, Aflevering.
-Artsenij-GewasCen, 46*. Aflevering.
Voor Schoolonderwijzers. Eene I^etiwe Bijdrage tot het
^Verbeterd Onderwijs, gr. 3 Deelen.