Boekgegevens
Titel: Adolf en Sientje: een leesboekje voor jonge kinderen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 801
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200072
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Adolf en Sientje: een leesboekje voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ 63 —
Bouwm»in.
Wel neen. De soorten van planten ver-
schillen ook aanmerkelijk op de verschillen-
de weiden, en dit verschil hangt voorna-
melijk van de gesteldheid van den grand af.
Op hoogere iandige gronden, Vindt
men veel fijner gras dan in natte weiden.
Zoo groot is echter hqt getal soorten
in elke weide, dat eerst de koeijen,
dan de paarden, en vervolgens de scha-
pen , geiten, cn varkens daarin achter-
volgens voedsel vinden.
S i e n t j e.
Groeijen ér in de weiden ook "Ver-
giftige planten?
Bt) n w m a n.
Ja, die vindt men er ook in, doch zij
zijn niet talrijk , vooral in goc^e weiden.
S i e n tj e.
Eten de dieren dan ook vergiftige planten?
B o u w m a n.
Ja, sommigen, doch die schijnen hun
geen nadeel te doen. Buitendien heeft
God hun geleerd de schadelijke planten
van dc onschadelijke tc otiderscheiden.
Plan-