Boekgegevens
Titel: Adolf en Sientje: een leesboekje voor jonge kinderen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 801
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200072
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Adolf en Sientje: een leesboekje voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ 4 --
gek, dat op cetie aangename wijze liiui
gehoor streelde, vestigde S i e n t j o stilr-
zwijgend have aandacht op de hijen,,
die van de eene bloem op de andere
vlogen.
A d o 1 f j die dit bemerkte , vroeg zijn
zusje, waarom zij zoo naar die bijen
keek — en hierop ontstond het vol-
gende gesprek:
Sic n t j e.
Ik dacht aan den wensch van K1 a a r-
t j e, toen zij verledene Aveek met mij
hier in den tuin was.
Adolf.
En wat wenschtc zij?
Sientj e.
Ik wenschte, dat ik ook eene bij was,
leide Klaartj e.
Adolf.
Ook eene bij I Dat is zonderling.
Waarom niet liever eene koe? Want
als ik het voor het Avenschen had, dan
20U ik liever gi-oot dan kleiii willen
wezen. Maar waarom deed K 1 a a r t j e
zulk eerien dwazen wensch ?
S i c n-