Boekgegevens
Titel: Adolf en Sientje: een leesboekje voor jonge kinderen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 801
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200072
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Adolf en Sientje: een leesboekje voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ 49 --
doch ik hen ook verpligt om mij niet aan
de ondankLaarlicid van zulk een meisje,
cn aan hare lasterzucht, bloot tc stellen.
<w©le»
HET ONKRUID.
(Adolf cn Sientje zijn bezig het
onkruid uii Jiunne tuintjes te wieden.)
Sientje.
Dat lastig-e onkruid! Wat zou het ge-
makkelijk voor ons zijn, als het niet
groeide.
Adolf.
Iloe zoo?
S i e n t j e.
Dan behoefden wij niet tc wieden.
Adolf.
Daar hebt gij gelijk in; doch ik ge--
loof, dat het er slecht met ons zonde-
S i e n t j e,
Iloe meent gij dat?
Adolf.
Dan zou de boer geene weiden heb-
D ben