Boekgegevens
Titel: Adolf en Sientje: een leesboekje voor jonge kinderen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 801
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200072
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Adolf en Sientje: een leesboekje voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ 48 --
ï)it kon Cornelia niet dulden. Zij
"ïoclit in stilte -alles bijeen, wat C o r-^
ïi e 1 i a haar geschonken had; pakte dit
te zamen, en verklaarde hare weldoen-
ster, dat zij voornemens was voor haar
eigen onderhoud te zorgen, en daarom
elders in dienst zou treden.
Sophia moest in dit dwaze besluit
berusten; doch zeide haar met tranen
in de oogen, dat zij over den dwazen
stap, dien zij thans deed, weldra be-
rouw zou hebben.
Hierop is zij bij eene vrouw in dienst
getreden; doch dit is van korten duur
geweest, en van daar, is zij hier hare
dienst komen aanbieden.
Ondankbaarheid . is een afschuwelijk
kwaad, — voegde vrouw Bouw mail
hierbij. Gij bemei'kt, waarom ik dit
meisje niet in mijne dienst kon nemen.
Het is waar, dat wij anderen hunne
misslagen en verkeerdheden moeten ver-
beven, en dat doe ik ook gaarne;
doch