Boekgegevens
Titel: Adolf en Sientje: een leesboekje voor jonge kinderen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 801
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200072
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Adolf en Sientje: een leesboekje voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ 47 --
als ccne weldaad te Leschoiiwen, o,n
zelfs zich verbeeldde, dat zij regt had
om dit te vorderen.
Menigmaal ging dit zelfs zoo verre,
dat zij misnoegd was over den kost,
welke S O p h i a haar deed geven ; ook
gaf zij duidelijk genoeg te kennen, dat
het kleed, hetwelk S o p li i a haar ge-
geven had, niet goed genoeg was voor
iiaar, — cn dit bedroefde de goede
Sophia zeer.
Doch bij deze ondankbaarheid van
Cornelia, bleef het niet. Toen zij
groot was geworden, en zoo veel had
geleerd, dat zij;, volgens hare meening)
zich- zelve kon onderhouden, gedroeg
zij zich omtrent hare weldoenster zeer
onvriendelijk, en . pruilde eenige dagen,
wanneer zij van haar eenc welverdiende
berisping had óntvangen.
Eens had zij eenen doek, dien Sophia
haar had gegeven om te wasschen, zoo
slecht behandeld, dat Sophia haar
daarover ernstig moest berispen.
Dit