Boekgegevens
Titel: Adolf en Sientje: een leesboekje voor jonge kinderen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 801
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200072
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Adolf en Sientje: een leesboekje voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ 45 --
ünon, eil voor haar te zorg-en, tc meer,
daar zij zelve geeiio kinderen had.
S o j) li i a nam derhalve de zoi g- voor
Cornelia op zich, en deze had het
Lij haar zeer goed.
Reeds des anderen daagss, werden er
ïiienwe, zindelgke kleederen voor haar
gemaakt, en de oude lompen werden
haar uitgetrokken. Zij ontving dagelijks
haar ontbijt, middag- en avondeten,
hetwelk haar heerlijk smaakte, omdat
zij van jongs af den ellendigsten kost
had genoten.
De tranen kwamen haar dikwijls in
de oogen, wanneer zij een Lord met
aardappelen, groente, en vleesch ontving,
en dan bragt zij zich te binnen, dat
zij zich te voren met een stuk broods
met wat zout had moeten behelpen.
En wanneer zij de oude lompen weder zag,
die zij te voreti had gedragen, en die So-
phia, niet zonder reden, in een kamertje
bewaarde, en die vergeleek met hare te-
genwoordige, zindelijke klecding, dan
werd zij nog sterker aangedaan.
In