Boekgegevens
Titel: Adolf en Sientje: een leesboekje voor jonge kinderen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 801
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200072
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Adolf en Sientje: een leesboekje voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— —
S i e n t j e, die dit geheele gesprek
gehoord had, zag hare Moeder verwon-
derd aan, want zij was niet gewoon,
dat hare Moeder de menschen onvrien-
delijk behandelde. Vrouw Bouwman^
die. S i e n t j e s verwondering bemerkte ^
zeide: zulk eene ondankbiiarheid ka.n
ik niet dulden. Ik zal naar dit meisje
onderzoek doen, eu dan zal ik u meei:
van haar zeggen.
Vrouw Bouwman deed onderzoek
naar Corneiia, en,nu deelde zij Sien-
tj e het volgende mede.
Toen Corneiia zes jaren oud was,,
verloor zij hare ouders, die zeer arm
geweest waren.
Nu was zij geheel alleen. Zij had
niemand, die voor haar kon zorgen.
Deze ongelukkige omstandigheden van
het meisje, en hare vriendeliikheid, wek-
ten het medelyden op van Sophia, en
deze .besloot het meisje tot zich te ne-
men